Spring til indhold

Referat fra Bestyrelsesmøde i HAN 04. april 2018

Tilstede: Bent N, Bent P, Jytte B, Jytte R, Lotte, Henrik, Ulla, Lone

Afbud: Ejner, Majbritt

 1. Siden sidst

Bent N har fået en seddel fra vandværket med navne på dem der er tilflyttet til HAN i 2017. Lone retter folder og laver madbilletter til de nye. Bent N besøger de nye med folder, madbilletter og en flaske vin.
Der har været en frostsprængning på Notmark Gl. Skole. Blev opdaget, da kommune fandt et stor vandforbrug.
Bent P reparerer huller i trappeopgangen.
Buskene fra enden af Søndergade er flyttet op til statuen i Almsted. Pga. manglende udsyn.
Der er købt diskolamper til fredagsklubben.

 1. Kasserer

Der er penge nok.

 1. Dart på skole

Mange interesseret. Helle og Bjarne har sponsoreret en skive + der var en skive i Nimbus lokale. Tøsedart er blevet til Tøsedart m/k. Starter igen i september.

 1. Udviklingsplan

Vi er gået i gang med revideringen. Lone skriver den ud og vi gennemgår den næste gang. Punkt på næste dagsorden.

 1. Lås på døre

Alle som har brug for det, har en nøgle. Det fungerer udmærket. Et nyt nøglesystem koster mange penge, men fordelen vil være, at man kan se hvem der kommer og går. Vi venter og ser, om der bliver behov for det.

 1. Notmarkhus

Møde om Notmarkhus den 5. april. Flere fra bestyrelsen deltager.

 1. Indvielse af lokaler

Har ikke hørt noget fra kommunen. Ulla skriver til dem, hvornår det kunne passe dem. Punkt på næste dagsorden.

 1. Evt.

-Henrik har søgt om, at få en af træskulpturerne, som bliver lavet i Sønderborg.
-Vi betaler kontingent til Sport og Fritid – så brug bladet til arrangementer.
-Legepladsudvalget er ikke kommet videre med planlægningen. Legepladsen er en del af vejforløbet. Henrik og Poul Harald har haft møde. Bestyrelsen vil gerne vide besked når der sker noget.

-Der er snavset når vi kommer og skal bruge lokalerne. Alle mener, de gør rent efter sig. Hvem er det, som slæber jord ind i lokalerne?? Skal der laves en rengøringsordning??

-Læsekredsen har snart læst 100 bøger, det mener de skal markeres. Den 2. oktober kommer Forfatteren Karsten Skov og holder foredrag. Invitation til foredraget kommer først efter sommerferien.

-Notmark forsøger, om de kan oprette deres egen lokalforening og få særskilt tilskud.

-Der trænger til at blive malet i lokalerne. Kan vi få en fra kommunen som skal i arbejdsprøvning? Eller skal vi have en arbejdsweekend.

-Det er muligt at melde sig til kommunens ”Affaldsindsamling”. Bent finder du af om datoen passer os ellers kan vi gøre det en anden dag. Kommunen sponsorerer pølser.

Næste møde er den 15. maj 2018

InfoLand nyheder

  Lokal

 • Der er ingen indlæg

  Kommunal

 • Der er ingen indlæg