Spring til indhold

Referat fra Bestyrelsesmøde i HAN 12. november 2018

Deltagere: Henrik, Lone, Jytte B, Bent P, Majbritt, Jytte R, Mikael og Ulla. Fraværende: Lotte
Konstituering af bestyrelsen:

  • Formand: Bent Petersen
  • Næstformand: Henrik Skovgaard Hansen
  • Kasserer: Lone Jensen
  • Sekretær: Majbritt Andresen
  • Medlem: Jytte Blom
  • Medlem: Charlotte Marcussen
  • Suppleant: Jytte Rasmussen
  • Suppleant: Michael Jørgensen
  • Web: Ulla Asmussen

3D printer
Der kommer et forslag om, at anskaffe en 3D printer og starte en gruppe op, der har en interesse for det. Ulla offentliggør forslaget i nyhedsbrev i Januar/Februar. Derefter vurderes der, ud fra tilbagemeldinger, om der arbejdes videre på forslaget.,

Opkrævning
Ang. opkrævning af betaling for låsebrikker tager Bent P en snak med Bent N om hvilken aftale Bent N har lavet med dem der har fået udleveret låsebrikker.

Foredrag
Mikael Hertig har tilbudt at holde et foredrag om Grønland uden beregning. Dog ønsker han at der serveres rensdyr kød og han vil gerne stå for tilberedningen. Der forventes an tilbagemelding om en ca. kuvertpris før bestyrelsen tager en beslutning. Ulla er tovholder.

Projekter i det nye år
Der arbejdes på det nye vejforløb og en legeplads med bål hytte, shelter m.m. Er der andre opgaver, evt. fra Udviklingsplanen vi skal have startet op?

Rengøring.
Der skal laves aftale med Bent N, om han stadig vil stå for rengøringen i kælderen. Arne Dreier har tilbudt, at overtage eller hjælpe, såfremt Bent N ikke ønsker at fortsætte.

Næste møde: 9. Januar 2019 kl. 19.00 i Notmark gl skole. Glædelig Jul og godt Nytår til alle.