Spring til indhold

Referat fra Bestyrelsesmøde i HAN 13. marts 2018

Deltagere: Bent N, Ejner, Henrik, Majbritt, Lotte, Jytte B og Jytte R. Afbud: Ulla, Lone og Bent P.

Anders kontakter bestyrelsesmedlemmer pr. tlf. og mail. Han er meget interesseret i samtaler med bestyrelsens medlemmer, men kun enkeltvis evt. 2 ad gangen. Bestyrelsen er enig om at hvis Anders ønsker kontakt til bestyrelsen, skal han være velkommen når bestyrelsen er samlet. Ingen bestyrelses medlemmer skal tale alene med Anders ang. bestyrelses arbejde eller andet ifbm HAN.

Henrik lægger referat fra sidste møde, d. 20. Februar ud på HAN’s hjemmeside, for at vise at det ikke er Bent N alene, men et flertal i bestyrelsen der stemmer for Karin.

Sæbekursus er afholdt med 10-12 ( 2 lokale) deltagere. Et spændende og inspirerende kursus.

Indvielsen af sauna og kælder udsættes, da de politikkere der blev inviteret, alle var forhindrede. Afventer en dato for hvornår politikkerne kan deltage.