Spring til indhold

Referat fra Bestyrelsesmøde i HAN 15. maj 2018

Tilstede: Bent N, Jytte B, Jytte R, Lotte, Henrik, Ulla, Ejner, Lone
Manglede: Majbritt, Bent P

 1. Siden sidst

Bent N har endnu ikke fået en seddel fra Michael med navne på dem der er tilflyttet til HAN (Notmark) i 2017.
Bent N og Lotte besøger de nye med en flaske vin, madbilletter og en velkomstfolder.

Bent P er startet på at reparere huller i trappeopgangen. Hvornår bliver det mon færdig?

Bent N har henvendt sig til kommunen, men det er svært at få nogle fra kommunen til at gøre noget arbejde på skolen.

 1. Udviklingsplan

Den nuværende udviklingsplan blev udleveret og læst igennem. Der er en del rettelser, som rettes inden næste møde. Udviklingsplanen er igen et punkt på dagsorden.

 1. Lås på døre

På forrige møde blev vi enige om, at vi vil se tiden an med hensyn til et nyt nøglesystem, det gamle fungerer ok. I mellemtiden har skolen været besøgt af en ukendt ”badenymfe”, som gjorde brug af bruser og sauna. ”Badenymfen” havde en nøgle.
Vi vil bruge penge på et nyt nøglesystem, som kan fortælle, hvem der kommer og går. Brugerne køber en brik, som fungere som nøgle.
Ejner tager kontakt til nøglefirmaet, som kommer ud og fortæller os, hvad systemet kan og hvad vores behov er.

 1. Rengøringstilskud

Pengene fra kommunen er kommet. Der overføres kr. 30.000 til Bent N. for rengøring af badefaciliteterne.

 1. Indvielse af kælder

Det er ikke muligt at komme i kontakt med Connie. Vil kommunen ikke være med, laver vi noget selv.

 1. Dato for arbejdslørdag

Det er ikke nemt at finde en dato. Der skrives ud til beboerne via mail og face book. Man kan tilbyde sin arbejdskraft, selv bestemme hvad arbejde skal bestå af og hvor når man ønsker at arbejde.

 1. Rengøring af fortorv og krøfter

Går ind under ovenstående.

 1. Evt.

Infoskærme – digitalplakatskærm, den billigste løsning vil være et fjernsyn, hvor der kan sættes et usb-stik i.

InfoLand nyheder

  Lokal

 • Der er ingen indlæg

  Kommunal

 • Der er ingen indlæg