Spring til indhold

Referat fra Bestyrelsesmøde i HAN 20. februar 2018

Deltagere: Bent N, Henrik, Ejner, Lone, Ulla, Bent P, Majbritt, Lotte, Jytte B, Jytte R.

Pkt. 1

 • Godkendelse af referat

Pkt. 2 Siden sidst.

 • Bent har siden sidst haft en del kontakt til kommunen ang. det videre forløb med planlægning af møder ifbm indvielse af sauna og kælder samt pallebænke til forskønnelse af parkeringspladsen ved skolen. Der bliver afholdt møde d. 21. Feb hvor Åse og Mette fra kommunen vil deltage. Her aftales hvor mange pallebænke vi skal have og forslag til arrangement/indvielse af kælder m.m. Kursus i sæbefremstilling er planlagt til d. 1/3 2018.
 • Der blev drøftet om rigtigheden i at stille op til Landdistriktsudvalg uden en plads i en bestyrelse. Et flertal i bestyrelsen mente at det burde være en forudsætning med en plads i en bestyrelse. Der var 2 kandidater på valg, Karin Autzen og Anders Brandt. Flertallet i bestyrelsen for HAN støttede Karin da hun har en bestyrelsesplads i Asserballe, et af de 3 Landsbylag.
 • Lotte har meget stor succes med fredags klub for børnene. Der har været over 50 forskellige børn og deltagerantallet er på ca. 35 børn hver fredag.
 • Bent kontakter NSU om de vil give lov til brug af fodboldspillet der står i kælderen.

Pkt. 3 Kasserer.

 • Lone har kontaktet Super Brugsen ang. en faktura i fbm en rykker.
 • Lone informerer om at der er modtaget 10.000 kr fra kommunen. Penge som en fra Brugerbestyrelsen skal søge om.

Pkt. 4 Legeplads og Vejforløb.

 • Gruppen har holdt møde med Mette fra kommunen og der var rigtig mange gode ideer og muligheder. Eks.: Shelter, vildmarksbad, fitness, svævebane, legeplads m.m.
 • Henrik har kontakt til firma ang. shelter.
 • Der aftales nærmere om fordeling af pallebænke. Parkeringsplads og bag skolen eller ved kommende legeplads. Der ønskes 10 stk.

Pkt. 5 Ombygning af kælder

 • Fra kommunens side er arbejdet i kælderen afsluttet.

Pkt. 6 Sauna

 • Der aftales dato for indvielse af sauna ved møde d. 21/2 2018.
 • Bent P laver en brugermanual og retningslinjer, der skal hænge ved saunaen, så den er let at betjene og alle kender reglerne for brug af saunaen.

Pkt. 7 Åben

 • Ulla har lavet Arkiv på HAN’s hjemmeside for at siden ikke virker rodet.
 • Ulla vil printe en folder ud som evt. skal bruges som velkomstfolder til nye tilflyttere.
 • Udviklingsplanen sættes på som pkt. til næste best.møde.
 • Kreativ Klub har bedt om at få fjernet ”kaffeklub” fra deres ”navn”
 • Ejner forhører sig om mulighed for låse ”Briksystem”

 

 

 

Næste møde onsdag d. 4. April kl. 19.00 Notmark gl skole.