Spring til indhold

19/11-2019

Referat fra bestyrelsesmøde tirsdag d. 19/11 2019.
Deltager: Bent N, Henrik, Lone, Jytte B, Majbritt, Jytte R.

Fravær: Bent P

Pkt. 1 Bent P. informerer om igangværende aftaler med kommunen.
 Ikke noget konkret pga fravær.
 Bent N spørger ind til den skorsten der skal fjernes.
Pkt. 2 Bent N. overtager som formand
 Bent N kontakter 2 personer ang. besættelse af suppleant poster.
 Bent og Henrik har været til julefrokost i Holm, hvor 40-50 personer fra div. bylaug og
Landsbyforum deltog. Her fik de oplysninger om, hvor der kan søges om midler, til nyt
støjdæmpende loft. Der arbejdes på sagen. Der er modtaget et tilbud fra Flemming, på 36.500 for
nyt loft i HAN og Kreativ’s lokaler i første omgang.
 Bent N har haft kontakt til jobcenter ang. malerarbejde i lokalerne. Der arbejdes på at få en maler i
jobtræning eller lignende. Bent N undersøger muligheder.
Pkt.3 Kasserer.
 Økonomien ser god ud.
Pkt. 4+5 Legeplads og vejforløb.
 Henrik har overtaget legeplads projektet efter Lotte. Der er et godt samarbejde i gang imellem
legeplads og vejforløbsgruppen. Der er modtaget tilbud fra Martin Bang på 200.000kr ifbm rydning
af område ved parkeringspladsen. Vejforløbsgruppen har søgt om tilskud og henrik arbejder med
div. ansøgninger.
Pkt. 6 Nye opgaver
 Kommende opgaver der arbejdes på er at få malet i lokalerne og nyt loft.
Pkt.7 Julespisning
 Sammenskuds Julefrokosten var igen en stor succes, 32 deltagere og et fantastisk ta’ selv bord.
Pkt 8 Julehygge
 Der afholdes julehygge med fremstilling af dekorationer og efterfølgende gløgg, æbleskiver, kaffe
og godteposer til børnene. Der er ca. 25 personer meldt til.
Evt.
 Lone oplyser at, for at få hjertestarteren registreret skal der være personer der melder sig som
hjerteløbere. Bent N, Henrik, Lone, Jytte B, Majbritt fra bestyrelsen har meldt sig. Claus Jørgensen
er også skrevet på som hjerteløber.
 Udløbsdato for elektroder på hjertestarter skal undersøges.
 Der er nu mulighed for betaling med Mobilpay til div. arrangementer. Nr. 5792yr

 Der arbejdes på at få en kalender for booking.
 Anders Brandt har ytret ønske om, at repræsentere HAN i Landsbyforum. Dette er drøftet og der
vendes tilbage næste år, da Anders er bortrejst for en periode.
 Bent N kontakter fugleforeningen ang. brug af lokale, eller oprydning af deres ejendele.
 Der ønskes oprydning i kælder, bl.a i telte.
 Maja er af bestyrelsen godkendt til at varetage web opgaver. Henrik og Maja deltager i kursus ang.
hjemmeside og web arbejde.

Næste møde: Tirsdag d. 14/1 2020 kl. 19.00 Notmark gl. skole.

Rigtig glædelig jul og et godt og lykkebringende Nytår til alle.

InfoLand nyheder

    Lokal

  • Der er ingen indlæg

    Kommunal

  • Der er ingen indlæg