Spring til indhold

Oprettelse af brugerbestyrelse for Notmark Skole

Det er ikke så ofte, at der skal flere folk i gang med at skovle sne for at et møde kan afholdes på Notmark Skole. På trods af vejret mødte knap tyve mennesker op til mødet. Alle de større brugere af Notmark Skole var repræsenteret af en eller to personer.

Det var Bjarne Kjær Christensen, der ledte os gennem mødet, fordi bygningerne ejes af kommunen. Bjarne er konsulent i ”Kultur og erhvervsafdelingen” og har ansvaret for bl. a. forsam-lingshusene på Als uden for Sønderborg.

Det vil være meget nemmere og bedre, hvis vi laver en brugerbestyrelse med en brugeraftale med kommunen. Det vil være lettere for både kommunen og brugerne.

Bjarne gennemgik baggrunden og Landsbyforeningen fortalte bl. a om de penge, der er søgt til Notmark Skole.

Der var en god stemning og vilje til samarbejde og til sidst tilsluttede alle, at der blev dannet en brugerbestyrelse. Landsbyforeningen indkalder til det første møde snarest. vh anders brandt

Del på Facebook