Spring til indhold

Referat for mødet den 1. april 2008, kl. 19.00

 Deltagerere: Bent, Betina, Anders (referent) og Henrik stødte til senere. Carsten Sommer, Søndergade 2, var inviteret med. Afbud fra Erik, Ole og Carsten Sommer

 1. Referat fra mødet den 26. februar, opfølgning Referatet blev gennemgået.

 2. Orienteringer: Vedrørende pakkepost, oplyste Bent at man kan få afsenderen til at angive, at pakken må stilles på adressen uden afsender.

 3. Mødet i Landdistriksudvalget. Referat ikke udsendt på Infoland.dk, men ses på kommunens hjemmeside. Anders påtaler manglende referater mm. Referatet gennemgået og vi skal holde øje med Udviklingsplaner. Der er stadig ikke lagt en manual ud på infoland.dk. Med hensyn til bevarelse af arkitektur, har vi erfaring for at krav ovenfra giver modsatte reaktioner. Spørgsmål om arkitektur skal gribes modsat an:

 • Fremhæve gode eksempler

 • Store kontante præmier til folk der gør noget flot

 • Samarbejde med foreninger. EKS. Bygningsbevaringsforeninger.

 • Mere information om priser og kvaliteter i gode arkitektoniske løsninger.

 1. Jyske har fokus på kriminalitet i landsbyerne, det er godt, men hvad kan gøres for at undgå kriminalitet?

Anders skriver en artikel til Jyske om hvad der kan gøres for at modvirke kriminalitet og give bedre forhold for børn og unge i landsbyerne. Den rundsendes først til bestyrelsen.

 1. Roadshow om energi. Det flotte program blev gennemgået. Vi valgte den 20. eller den 21. maj. Arbejdsopgaverne blev fordelt, også til dem, der ikke var tilstede!! Se Bilag. (Udsendes senere.) Anders undersøger økonomi for kaffebrygning.

 2. Cykelsti Brev til Kommunen. Se bilag. Det sendes med en tilføjelse om flagstangen.

 3. Stier: Anders skriver til Marianne at vi arbejder videre.

Marken mellem Dyrehaven ejes af Gravgård og forpagtes af Rumohrsgård. Der er undersøgelser i gang og der vendes tilbage.

Marken mellem Bent Nielsens mark (Hundslev) og Dyrehaven ejes af Tage Petersen og der er aftalt et møde på stedet.

Den gamle sti mellem Hundslev (Hundslevvej) og Rumohrsgård har stadig prioritet. Anders kontakter Rumohrsgård.

 1. Diger: Bestyrelsen blev orienteret. Projektbeskrivelsen er færdig. Der mangler stadig finansiering. Der undersøges om der kan søges penge ved LAG. Der er bevilget penge fra Ildsjælepuljen. Anders deltager i næste møde. Se bilagt projektbeskrivelse.

 2. Hastighedsbegrænsning ved Almsted. Brev til Kommunen. Se bilag. Det fremsendes til kommunen.

 3. Hjemmesiden: Mariande Mathiesen, Søndergade 11, er positiv. Anders giver et kursus. Stoffet sendes til Marianne og Marianne har ret til at lave redaktionelle ændringer, resume etc.

 4. Eventuelt:

 • Affald smidt i grøfter og naturarealer blev beklaget. Tag billeder af det. Vi holder øje med situationen, så vi evt. kan gøre noget.

 • Faldefærdige huse blev drøftet.

 • Fibernet kommer i løbet af året og vi kan tilslutte os sidst på året. Derfor er det ikke nødvendigt med et informationsmøde.

Venlig hilsen

Anders

Del på Facebook