Spring til indhold

Stendiger i Almsted

Den 17. juni startes renoveringen af Stendigerne i Almsted. Kl. 16.00 inviteres borgerne til en sodavand

TV-syd kommer kl. 14.30

Almsted har været præget af mange stendiger langs de krogede veje i den gamle landsby. Disse stendiger er næsten ikke synlige mere. Dels er de overgroet, dels faldet sammen og dels har folk hentet sten til byggeprojekter.
Større vejudvidelser krævede mange sten i gamle dage og hertil gik der sten fra stendigerne i Almsted. Borgerne tjente en skilling ved at slå stenene i stykker.

Nu har en gruppe borgere sat sig for at genskabe de gamle stendiger således at denne landsby kan få et særpræg og særkende som man som borger i landsbyen kan være stolt af.

Almsted er den højstbeliggende landsby på Als og har det særkende at borgernes huse og bøndernes bygninger stadig ligger tæt sammen langs de små veje og gadekæret ligger der også stadig med heste gående ved bredden. Når stendigerne står genskabt langs  vejene i Almsted ændre landsbyen karakter. Dette skulle gerne blive så markant at også andre end borgerne kommer forbi og ser den lille landsby. Stendigerne sammen med de gamle nænsomt restaurerede huse skulle gerne være noget som tiltrækker turister til vores område. Der er udlejning af ferieboliger i Almsted.

LAG har bevilget penge til genskabelse af denne gamle kulturarv. Borgere i Almsted har søgt penge mange forskellige steder og frivillig arbejdskraft går op i en højere enhed. Sydbank, Mads Clausen Fonden, Danmarks Naturfredningsforening, Ildsjælepuljen i Sønderborg Kommune og borgerne selv har bidraget med større eller mindre beløb til at genskabe digerne.

Den 17. juni sætter Martin Bang maskinerne i gang og kl. 16.00 samles borgerne for at se starten på dette løft af landsbyen udseende. Til dem der møder op er der en øl eller vand. Kom og se starten på dette arbejde.

Ved afslutningen af arbejdet er det planen at alle borgere og venner til folk i Almsted skal komme og se det færdige resultat. Hertil skal der synges, holdes taler og mon ikke der også kommer overraskende indslag, som ikke kan afsløres nu. En sådan begivenhed kan ikke klares uden der også serveres noget spiseligt.

Venlig hilsen

Lisbeth Dreier

Initiativtager og repræsentant for borgerne i Almsted

298040

og

Anders Brandt

Formand

Landsbyforeningen for Hundslev, Almsted og Notmark

61333483

Del på Facebook