Spring til indhold

Vintertanker og gøremål i H.A.N.

H.A.N. er ikke gået helt i vinterhi – men arbejder  for tiden mest indendøre.

Vinteren er tiden hvor vi tænker over hvilke frø der skal sås, spire, prikles og sættes ud til foråret og blomstre i sommeren og efteråret. Vi vil gerne samle vore 3 landsbyer til nogle gode og glædelige arrangementer – der kan knytte os sammen på tværs af Hundslev – Almsted – Notmark. Derfor har  H.A.N.s bestyrelse blandt andet afholdt fællesmøde med Notmark Lokal Forenings bestyrelse for at styrke og udvide det gode samarbejde. Både Notmark Lokal Forening og Landsbylauget H.A.N. har det mål / formål at afholde arrangementer der kan gavne vores lokalsamfund.

Der er aftalt et par fællesarrangementer blandt andet, tager vi igen i år på “DibbeDaje” besøg på Plejehjemmet Karoline Amilie, når bøgen er sprunget ud.

D. 5. maj 2013 har vi aftalt at afholde Bagagerumssalg – hvor man kan komme med sin bil eller trailer og sælge ud af de ting man ikke længere har brug for.

Det blev på GF den 3. oktober 2012 besluttet at Bruno Clausen og Anders Brandt gerne ville arbejde videre med det i Udviklingsplanen beskrevne projekt “Landsbypedeller” – det ser nu ud til at de snart kan starte et pilotprojekt “Landsbypedeller” op – dette vil vi selvfølgelig følge og støtte op om.

Det har taget tid ja – men nu er vi kommet så meget med i den nye medievidenskab, at vi for eftertiden vil lægge Bestyrelsesreferater, Beretninger og GF referater ud her på siden under overskriften Landsbylauget H.A.N.

Der vil igen komme  fællesspisninger og syng sammen aftener og spille aftener dette vil I høre meget mere om. Hvis du / I sidder derude og brænder for at arrangere en fællespisning er I hjertelig velkomne.

Krolfbanen er tegnet og godkendt så vi kan snart stikke det første hul og forhåbentlig inden for et nogle måneder tage banen i brug.

Hjertestarter: Vi har afholdt møde med Detlev, Notmarkhus og øvrige brugere af Notmark Gl. Skole – i et forsøg på at samle penge sammen til en hjertestarter. Desværre har ikke alle foreninger, midler til at gå med i denne investering. Det blev derfor besluttet at oprette en Hjertestarter-konto – hvor man kan indbetale kr. 50,- eller mere . Der vil blive lavet Flyveblade med en bøn om hjælp til en hjertestarter til alle foreninger og deres pårørende på Notmark Skole samt til alle borgere i Hundslev Almsted og Notmark.

I forbindelse med Kommunevalget 2013  afholder vi sammen med Fynshav Bylaug og Notmark Lokalforening vælgermøde D 10. oktober 2013.

Det er mit håb at vi kan samles og  glæde mange mennesker i vore 3 landsbyer med de frø / ideer vi har lagt i “priklekassen” og vi ser allerede frem til vores store Folkefest Landsbyernes Dag  lørdag d. 7. september 2013 hvortil forberedelserne så småt er ved at gå i gang.

Sluttelig vil jeg lige minde om at

Café efter skole har åbent hver torsdag fra kl. 15.15 til kl 17:00 alle børn er velkomne

Læsegruppen mødes den sidste tirsdag hver måned kl. 19:00 – 21:00.

Mange hilsner

Jonna Christine Aebeloe

 

 

 

Del på Facebook