Spring til indhold

september 19, 2011

Dagsorden til årets GF

Dagsorden  Velkomst      Valg af dirigent Valg af referent Bestyrelsens beretning Fremlæggelse af revideret regnskab  Bestyrelsens forslag til vedtægterne. (Præcisering og omformuleringer af vedtægterne) Indkomne forslag

Læs mere