Spring til indhold

Dagsorden til årets GF

Dagsorden

 Velkomst     

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af referent
  3. Bestyrelsens beretning
  4. Fremlæggelse af revideret regnskab
  5.  Bestyrelsens forslag til vedtægterne. (Præcisering og omformuleringer af vedtægterne)
  6. Indkomne forslag (Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før GF og sendes til: Landsbyforeningen H.A.N. Søndergade 20, 6440 Augustenborg eller på mail: maastejonna@hotmail.com)

a)       (Forslag: At Landsbyforeningen Hundslev Almsted Notmark ændrer betegnelse fra Landsbyforening til Landsbylauget H.A.N. (Hundslev Almsted Notmark) 

7. Fremtidigt arbejde (Jf. Udviklingsplan)

8. Valg af bestyrelse:

                      Alle er på valg

                      Henrik E. Hansen ønsker ikke genvalg

                      Kim Jepsen ønsker ikke genvalg

9. Eventuelt

Bestyrelsen er vært ved kaffe – te og kage.

Hold øje med vores hjemmeside www.hannyt.dk

 Venlig hilsen

Landsbyforeningen H.A.N.

Hundslev Almsted Notmark

 v./ Jonna Christine Aebeloe

Søndergade 20

6440 Augustenborg

Del på Facebook