Spring til indhold

september 12, 2012

GF H.A.N. 3. oktober 2012

  Generalforsamling Landsbylauget H.A.N. afholder Generalforsamling d. 3. oktober 2012. på Notmark Skole kl. 19:00 Dagsorden ifølge vedtægterne indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde

Læs mere