Spring til indhold

GF H.A.N. 3. oktober 2012

 

Generalforsamling

Landsbylauget
H.A.N.

afholder Generalforsamling d. 3. oktober 2012. på Notmark Skole kl. 19:00

Dagsorden ifølge vedtægterne indkomne forslag skal
være bestyrelsen i hænde senest. 14 dage før dvs. d. 19. september 2012

Forslag sendes til:

Formand

Jonna Christine Aebeloe

Søndergade 20 – Hundslev

6440 Augustenborg

Fru.aebeloe@super-life.dk

Del på Facebook